A Study on Girls’ Basic Education in TZ

A Study on Girls’ Basic Education in TZ

While Tanzania has attained gender parity in enrollment at primary school levels, the transition from primary school to lower and higher secondary school has remained a challenge especially for girls. The present study sets to understand how different factors shape the patterns of retention and transition rates in selected regions in Tanzania.

File Name: GRTR Research Study_Final 2019.pdf
File Size: 2.45 MB
File Type: application/pdf
Hits: 256 Hits
Created Date: 02-06-2020
Last Updated Date: 02-06-2020

Related documents

Are our Teachers Qualified and Motivated
Are our Teachers Qualified and Motivated
Provision of quality education is essential for spearheading socio-economic development. Indeed, many writers have observed that quality education is the most effective way to shape the values, attitudes, behaviors and skills which are important for individuals to function productively in an integrated society. The third committee of the 61st UN General Assembly (GA/SHC/3847) highlighted the importance of quality education in achieving social development, noting that quality education is critical to successful democracy and employment. Similarly, the Tanzania Development Vision 2025 notes that quality education is important if the country is to respond effectively to the development challenges it is faced with.
Unashirikije Kuleta Maendeleo Kijijini?
Unashirikije Kuleta Maendeleo Kijijini?

Ushirikishaji Jamii ni jambo muhimu sana katika kufanikisha shughuli za maendeleo. Ushiriki na ushirikishaji jamii unapaswa kuwa katika hatua zote za maendeleo ya mradi, yaani kuanzia kwenye kubuni mradi, kupanga gharama na shughuli nzima ya utekelezaji wa mradi ikiwa ni pamoja na ufuatiliaji na tathimini ya mradi huo. Miradi mingi ikiwemo ya elimu haifanikiwi kwa sababu tu ya kuwatenga na kutowashirikisha wananchi katika mchakato mzima wa maamuzi ya uanzishaji, utekelezaji, ufuatiliaji na tathmini ya miradi husika. Lengo la kitabu hiki ni kufikisha ujumbe kwa makundi mbalimbali ya kijamii, wakiwemo viongozi kuhusu umu-himu wa kuwashirikisha wananchi katika michakato muhimu ya maamuzi kwa ajili ya maendeleo ya jamii. Kwa upande mwingine, kitabu hiki kinalenga pia kuwakumbusha wananchi juu ya umuhimu wao kujihusisha na mambo ya msingi ambayo serikali au viongozi wao wanawaletea, iwe mitaani au vijijini mwao. Kwa bahati mbaya wengi wao hawashiriki kikamilifu hata pale fursa zinapopatikana kwa kusingizia kuwa na majukumu mengine hivyo kushindwa kushiriki katika miradi ya jamii ikiwemo ya shule. Aghalabu hushindwa hata ku-washinikiza viongozi wao kuwashirikisha au kutekeleza miradi yao kwa mujibu wa mipango mikakati. Matokeo yake ni kudumaa kwa miradi hiyo na maendeleo kwa jumla.

More Access to Infornmation in Tanzania?A follow up study
More Access to Infornmation in Tanzania?A follow up study

This report follows up on a study concducted in 2004 and published in 2005 by HakiElimu,Research on Poverty Alleviation(REPORT),and the Legal and Human Rights Center(LHRC).The main purpose of this study was to establish whether there have been some improvement in the level of public infornmation accessibility two years after the similar study,the findings of which were not impressive .In addition,this study sought to establish the main actors which determine the level of responsiveness by selected institutions.

Visually Impaired Students 2018 Report
Visually Impaired Students 2018 Report

The Government in Tanzania has adopted the National Strategy for Inclusive Education as one of her basic mechanisms for providing of quality Education for All (EFA). Inclusive education is an approach that looks into how to transform education systems and other learning environments in order to respond to the diversity of learners. The present study aimed at exploring the learning and participation of visually impaired learners in inclusive schools in Tanzania. Specifically, the study focused on how the learning environment and materials affect children with visual challenges in inclusive schools, teachers’ facilitation of learning for visually impaired learners in inclusive classrooms and examining if Visually Impaired learners are learning required skills at their level of education. The study also looked into performance of Visually Impaired learners in the national examinations and the extent to which Visually Impaired learners socially interact with peers and their teachers; and participate in the teaching and learning process.