Unashirikije Kuleta Maendeleo Kijijini?

Unashirikije Kuleta Maendeleo Kijijini?

Ushirikishaji Jamii ni jambo muhimu sana katika kufanikisha shughuli za maendeleo. Ushiriki na ushirikishaji jamii unapaswa kuwa katika hatua zote za maendeleo ya mradi, yaani kuanzia kwenye kubuni mradi, kupanga gharama na shughuli nzima ya utekelezaji wa mradi ikiwa ni pamoja na ufuatiliaji na tathimini ya mradi huo. Miradi mingi ikiwemo ya elimu haifanikiwi kwa sababu tu ya kuwatenga na kutowashirikisha wananchi katika mchakato mzima wa maamuzi ya uanzishaji, utekelezaji, ufuatiliaji na tathmini ya miradi husika. Lengo la kitabu hiki ni kufikisha ujumbe kwa makundi mbalimbali ya kijamii, wakiwemo viongozi kuhusu umu-himu wa kuwashirikisha wananchi katika michakato muhimu ya maamuzi kwa ajili ya maendeleo ya jamii. Kwa upande mwingine, kitabu hiki kinalenga pia kuwakumbusha wananchi juu ya umuhimu wao kujihusisha na mambo ya msingi ambayo serikali au viongozi wao wanawaletea, iwe mitaani au vijijini mwao. Kwa bahati mbaya wengi wao hawashiriki kikamilifu hata pale fursa zinapopatikana kwa kusingizia kuwa na majukumu mengine hivyo kushindwa kushiriki katika miradi ya jamii ikiwemo ya shule. Aghalabu hushindwa hata ku-washinikiza viongozi wao kuwashirikisha au kutekeleza miradi yao kwa mujibu wa mipango mikakati. Matokeo yake ni kudumaa kwa miradi hiyo na maendeleo kwa jumla.

File Name: CEA Publication Email.pdf
File Size: 1.29 MB
File Type: application/pdf
Hits: 626 Hits
Created Date: 02-06-2020
Last Updated Date: 02-06-2020

Related documents

Who decides what our children to learn
Who decides what our children to learn

For the past two decades, parents, the Government, the private sector and civil society organisations have been complaining over the decline in the quality of education in Tanzania.  ere are two criteria that are used to measure the quality of education. Firstly, scholars analyse student pass rates on basic skills such as literacy, and numeracy (addition and subtraction). Secondly, scholars also analyse the students’ ability to secure employment and use the knowledge they got from school to cope with exiting challenges. It is these theories that guide many individuals’ expectations when they enroll their children in school. However, what underlies the provision of quality education is the quality of the curriculum as well as the quality of means, strategies and methdologies to implement the curriculum. If the curriculum is poor, the quality of education being provided shall also be poor. Even the teachers who implement the curriculum will € nd it hard to translate it into the reality on the ground so as to live up to the expectations of the people. It was the desire to understand the state of the curriculum in Tanzania and its relation to provision of quality education that drove HakiElimu to undertake a major research on the relationship between the quality of the curriculum and provision of quality education in 2010.

Anti Corruption and Access to Infornamtion:The Right to Information Bill, 2007
Anti Corruption and Access to Infornamtion:The Right to Information Bill, 2007

Anti-Corruption and Access to Information: The Right to Information Bill, 2007� lays out the theoretical framework of the relation between corruption and the lack of public information. It then presents an analysis of the Right to Information Bill and the ways in which its passage and implementation will contribute to Tanzania�s fight against corruption.

More Access to Infornmation in Tanzania?A follow up study
More Access to Infornmation in Tanzania?A follow up study

This report follows up on a study concducted in 2004 and published in 2005 by HakiElimu,Research on Poverty Alleviation(REPORT),and the Legal and Human Rights Center(LHRC).The main purpose of this study was to establish whether there have been some improvement in the level of public infornmation accessibility two years after the similar study,the findings of which were not impressive .In addition,this study sought to establish the main actors which determine the level of responsiveness by selected institutions.

Hali ya Kisheria na Kisera kuhusu upatikaji habari
Hali ya Kisheria na Kisera kuhusu upatikaji habari

Ripoti hii ni uchambuzi na sera za Tanzania ambazo zinahitaji kufanyiwa marekebisho ili kuboresha utekelezaji wa madai ya kisheria ya kazi ya kupata habari za umma.Kupitia maswala yatafika serikalini kwa wadau muhimu na umma kwa ujumla kwa ajili ya kufanyiwa majadiliano na vitendo vinavyohitajika.