Access to infornmation in Tanzania:still a challenge

Access to infornmation in Tanzania:still a challenge

Access to infornmation is essential to democracy and development.This study assesses access to infornmation from governmental and non-governmental sources in Tanzania.It is based on a systematic monitoring of responses to over 100 actual requests for infornmation.While its sample is too small to arrive at definitive conclusions,the study provides a valuable indicative picture of the state of access to infornmation in Tanzania.

File Name: document87report_access_info_tz_challenge_en.pdf
File Size: 1.21 MB
File Type: application/pdf
Hits: 152 Hits
Created Date: 02-07-2020
Last Updated Date: 02-07-2020

Related documents

Lesson for Tanzania on achieving the right to information:The 2003 compaign of Anti Corruption Coali
Lesson for Tanzania on achieving the right to information:The 2003 compaign of Anti Corruption Coali

Lessons for Tanzania on Achieving the Right to Information: The 2003 Campaign of Anti Corruption Coalition Uganda� is a case study of the 2003 campaign of ACCU to ensure the introduction and passage of Uganda�s Access to Information Act 2005. Many of the circumstances that surrounded this campaign in Uganda are also present in Tanzania�s own struggle to put in place legislation to ensure the right to information, and an examination into the means of Uganda�s success offers insights to Tanzania for its way forward.

A Public Expenditure Tracking Survey (PE
A Public Expenditure Tracking Survey (PE
Primary school enrolment under the first Primary Education Development Programme (PEDP I) increased from 88% in 2001 to 96% in 2006. Following these achievements, the Government prepared PEDP II and its implementation began in 2007/20081 fiscal year. The objectives of PEDP II, among others, include improvement of learning environment in schools, which goes hand in hand with the construction of classrooms, teacher’s houses, toilets and purchase of desks. Appendix 2 shows the infrastructure to be constructed or purchased during the implementation of PEDP II. This programme also aimed at improving the teaching and learning environment by increasing the number of text and reference books for pupils. In order to meet this objective, PEDP II indicated that a capitation grant of Tsh 10,000 will be provided to each pupil per each year for the period of five years. The capitation grant aims at ensuring availability of text books in schools (40%), minor repair and maintenance of school infrastructure(20%), improving the availability of exercise books, pen, pencils, chalk and other learning resources (20%), examinations (10%) school management in general (10%).
Do Children with Disabilities Have Equal Access to Education?
Do Children with Disabilities Have Equal Access to Education?

Despite Tanzania�s very significant effort to increase the opportunities for children to access schooling, there is still a serious under enrollment of children with disabilities. The National enrolment Data from Basic Education Statistics in Tanzania (BEST 2007) indicates that Gross Enrollment Ratio by 2007 is over the MDG target (114%), and Net enrolment ratio is 97.3%. BUT still only 1% of children with disabilities are in school (BEST 2007), where are the others? What are the reasons behind this situation? What opportunities exist for them? And when will this problem come to an end?In answering these questions, HakiElimu commissioned this research study to investigate the above questions about learning conditions and accessibility to education for children with disabilities: challenges and opportunities at local level. This report therefore, documents the magnitude of the problem of under enrolment of children with disabilities, barriers that hinder children with disabilities to access education, and understanding and readiness of community to undertake inclusive education. The general picture shows that children with disabilities will continue to be under enrolled if there is not practical commitment to support them through purchasing school equipments suitable for them, designing and building classrooms that are friendly to them as well as enough fund or budget commitment for education of children with disabilities. Educational stakeholder�s comments and recommendations for improvement of opportunity to education for children with disabilities in this report can serve as a starting point.

Unashirikije Kuleta Maendeleo Kijijini?
Unashirikije Kuleta Maendeleo Kijijini?

Ushirikishaji Jamii ni jambo muhimu sana katika kufanikisha shughuli za maendeleo. Ushiriki na ushirikishaji jamii unapaswa kuwa katika hatua zote za maendeleo ya mradi, yaani kuanzia kwenye kubuni mradi, kupanga gharama na shughuli nzima ya utekelezaji wa mradi ikiwa ni pamoja na ufuatiliaji na tathimini ya mradi huo. Miradi mingi ikiwemo ya elimu haifanikiwi kwa sababu tu ya kuwatenga na kutowashirikisha wananchi katika mchakato mzima wa maamuzi ya uanzishaji, utekelezaji, ufuatiliaji na tathmini ya miradi husika. Lengo la kitabu hiki ni kufikisha ujumbe kwa makundi mbalimbali ya kijamii, wakiwemo viongozi kuhusu umu-himu wa kuwashirikisha wananchi katika michakato muhimu ya maamuzi kwa ajili ya maendeleo ya jamii. Kwa upande mwingine, kitabu hiki kinalenga pia kuwakumbusha wananchi juu ya umuhimu wao kujihusisha na mambo ya msingi ambayo serikali au viongozi wao wanawaletea, iwe mitaani au vijijini mwao. Kwa bahati mbaya wengi wao hawashiriki kikamilifu hata pale fursa zinapopatikana kwa kusingizia kuwa na majukumu mengine hivyo kushindwa kushiriki katika miradi ya jamii ikiwemo ya shule. Aghalabu hushindwa hata ku-washinikiza viongozi wao kuwashirikisha au kutekeleza miradi yao kwa mujibu wa mipango mikakati. Matokeo yake ni kudumaa kwa miradi hiyo na maendeleo kwa jumla.