Who is a Teacher?

File Name: WHO IS A TEACHER_R.pdf
File Size: 593.1 KB
File Type: application/pdf
Hits: 195 Hits
Created Date: 02-07-2020
Last Updated Date: 02-07-2020

Related documents

Ahadi za Serikali Kuhusu Elimu 2016/17
Ahadi za Serikali Kuhusu Elimu 2016/17

Pamoja na kuwa nchi yetu imepita katika awamu 5 za utawala wa kisiasa bado changamoto katika sekta ya elimu ni nyingi. Hali ya watoto kutojua kusoma na kuandika nchini,matokeo yasiyoridhisha katika mitihani ya darasa la saba na kidato cha nne na walimu kukosa hamasa ya ufundishaji, ni baadhiya ishara za kutokuwa na mazingira bora ya utoaji wa elimu nchini na kutotimizwa kwa wakati kwa baadhi ya ahadi za serikali katika elimu. Ripoti ya UWEZO, 2015, inaonesha kuwa baadhi ya watoto wa darasa la saba hawawezi kufanya majaribio ya darasa la Pili na wanafunzi wanne kati ya kumi (44%) hawawezi kusoma hadithi ya Kiingereza ya kiwango cha darasa la pili.

A Public Expenditure Tracking Survey (PE
A Public Expenditure Tracking Survey (PE
Primary school enrolment under the first Primary Education Development Programme (PEDP I) increased from 88% in 2001 to 96% in 2006. Following these achievements, the Government prepared PEDP II and its implementation began in 2007/20081 fiscal year. The objectives of PEDP II, among others, include improvement of learning environment in schools, which goes hand in hand with the construction of classrooms, teacher’s houses, toilets and purchase of desks. Appendix 2 shows the infrastructure to be constructed or purchased during the implementation of PEDP II. This programme also aimed at improving the teaching and learning environment by increasing the number of text and reference books for pupils. In order to meet this objective, PEDP II indicated that a capitation grant of Tsh 10,000 will be provided to each pupil per each year for the period of five years. The capitation grant aims at ensuring availability of text books in schools (40%), minor repair and maintenance of school infrastructure(20%), improving the availability of exercise books, pen, pencils, chalk and other learning resources (20%), examinations (10%) school management in general (10%).
Unashirikije Kuleta Maendeleo Kijijini?
Unashirikije Kuleta Maendeleo Kijijini?

Ushirikishaji Jamii ni jambo muhimu sana katika kufanikisha shughuli za maendeleo. Ushiriki na ushirikishaji jamii unapaswa kuwa katika hatua zote za maendeleo ya mradi, yaani kuanzia kwenye kubuni mradi, kupanga gharama na shughuli nzima ya utekelezaji wa mradi ikiwa ni pamoja na ufuatiliaji na tathimini ya mradi huo. Miradi mingi ikiwemo ya elimu haifanikiwi kwa sababu tu ya kuwatenga na kutowashirikisha wananchi katika mchakato mzima wa maamuzi ya uanzishaji, utekelezaji, ufuatiliaji na tathmini ya miradi husika. Lengo la kitabu hiki ni kufikisha ujumbe kwa makundi mbalimbali ya kijamii, wakiwemo viongozi kuhusu umu-himu wa kuwashirikisha wananchi katika michakato muhimu ya maamuzi kwa ajili ya maendeleo ya jamii. Kwa upande mwingine, kitabu hiki kinalenga pia kuwakumbusha wananchi juu ya umuhimu wao kujihusisha na mambo ya msingi ambayo serikali au viongozi wao wanawaletea, iwe mitaani au vijijini mwao. Kwa bahati mbaya wengi wao hawashiriki kikamilifu hata pale fursa zinapopatikana kwa kusingizia kuwa na majukumu mengine hivyo kushindwa kushiriki katika miradi ya jamii ikiwemo ya shule. Aghalabu hushindwa hata ku-washinikiza viongozi wao kuwashirikisha au kutekeleza miradi yao kwa mujibu wa mipango mikakati. Matokeo yake ni kudumaa kwa miradi hiyo na maendeleo kwa jumla.

Access to infornmation in Tanzania:still a challenge
Access to infornmation in Tanzania:still a challenge

Access to infornmation is essential to democracy and development.This study assesses access to infornmation from governmental and non-governmental sources in Tanzania.It is based on a systematic monitoring of responses to over 100 actual requests for infornmation.While its sample is too small to arrive at definitive conclusions,the study provides a valuable indicative picture of the state of access to infornmation in Tanzania.

More Access to Infornmation in Tanzania?A follow up study
More Access to Infornmation in Tanzania?A follow up study

This report follows up on a study concducted in 2004 and published in 2005 by HakiElimu,Research on Poverty Alleviation(REPORT),and the Legal and Human Rights Center(LHRC).The main purpose of this study was to establish whether there have been some improvement in the level of public infornmation accessibility two years after the similar study,the findings of which were not impressive .In addition,this study sought to establish the main actors which determine the level of responsiveness by selected institutions.