Litigating the Right to Education in Tan

Litigating the Right to Education in Tan

Welcome to the Right to Education Info Packet! It is the aim of this package to inform you about the right to education, its legal, political, and social considerations, and some examples of its potential uses in litigation. Many of us have heard of the right to education and may even make references to it when speaking with others in our communities, but often the right to education remains merely an abstract idea in our minds of something that entitles us to some form of education. If we were pushed to define the right to education, most of us cannot say more than that it means that children seven years old should be in school. In reality, the right to education is a very specific, very thoroughly developed set of objectives and obligations that governments around the world have agreed to through global, regional, and domestic accords that have been progressing for more than 60 years. It is the intention of this publication to familiarize you with the details and the depth of the right to education so that it is no longer a vague concept in your mind but a concretely defined vision of what we are all working towards. However, the following is not a comprehensive, exhaustive discussion of all aspects of the right to education. Rather, the focus is predominantly on its uses, litigation in particular, for it is also the goal of this information packet to accustom you to your role as a citizen within the legal framework. We often think of laws as self-enacting—that once they are passed, then they are implemented. Time and again we celebrate the passage of a new, progressive law, only to look back years later and ask why nothing has changed. This is because we don’t recognize and fulfill the roles on our end of the legal system. Laws are not only regulations the government enforces upon the people; they are regulations the people are to enforce upon the government. Laws just do not magically change things; they are tools to be used in court to hold others accountable so as to bring about change. Thus, it is the objective of this publication not to fill your head with heaps of information about a right that you cannot achieve but to enlighten you on tools that exist and how you may use them to attain your rights. Finally, though this publication contains legal terms and concepts, it was not written by a lawyer and may therefore contain some over-simplifications. In the end, it is hoped that this is ultimately beneficial as legal concepts as written by someone who is not a lawyer may perhaps be more easily absorbed by someone who may also not be lawyer.

File Name: Litigating the Right to Education in Tanzania_1.pdf
File Size: 2.97 MB
File Type: application/pdf
Hits: 18 Hits
Created Date: 02-07-2020
Last Updated Date: 02-07-2020

Related documents

Watoto wetu waendelee na masomo
Watoto wetu waendelee na masomo

Elimu ni haki ya kwanza kabisa yenye umuhimu mkubwa kwa binadamu yeyote. Kila msichana na mvulana, mwanamke na mwanaume ana haki ya kupata na kunufaika na elimu, na haki ya kufikia matarajio na malengo ya maisha yake. Ana haki ya kujiletea maendeleo yake wenyewe, kujenga maisha yenye ustawi na furaha. Elimu bora ndiyo ufunguo wa yote haya. Elimu inafungua fursa za ajira za kujiajiri na kuajiriwa, ubunifu na fikra za kuthamini na kufanya kazi kwa manufaa ili kuzalisha kipato cha mtu mmoja mmoja, familia na cha taifa. Elimu humwezesha mtu kupanga maisha ya familia anayoitaka yenye afya na ustawi, humwezesha mtu kushiriki kikamilifu katika shughuli za kijamiii, kuinua uchumi wake na kushiriki kikamilifu kwenye amali za taifa na masuala ya utamaduni.

Budget Analysisi and Policy Advocacy:The role of non-governemtal public action.
Budget Analysisi and Policy Advocacy:The role of non-governemtal public action.

This paper reviews the substances and impact of applied budget work through case studies and comparative analysis of independent civil society initiatives.It presents evidence on the impact of activities that seeks to improve the availability of budget infornmation,transparency,and broader societal partcipation in the content of budget processon the one hand and the content of the budget priorities,quality of implementation and expenditure outcomes on the other.

Elimu ina umuhimu gani katika jamii?Kuelekea elimu sahihi
Elimu ina umuhimu gani katika jamii?Kuelekea elimu sahihi

Katika mazingira ya kawaida kabisa ndani ya jamii yetu, Imezoeleka kusikia au kuona watu wakioanisha dhana ya elimu au usomi, maadili, mwenendo au matendo ya mtu. Mathalani, mtu aliyepata elimu kwa kiwango fulani akifanya jambo la ajabu katika jamii inayomzunguka wengi husema; �huyu anafanya mambo ya ajabu kama vile hakusoma.� Wengi wanastaajabu. Hata katika matamshi. Kiongozi mmoja au msomi fulani akitoa matamshi ya hovyo kabisa watu huanza kuhoji usomi wake. Wengi huuliza na kushangaa kwamba, �huyu bwana anasema maneno ya ajabu kama hakusoma.� Kauli kama hizi ni za kawaida kabisa katika jamii yetu na tumezizoea na tunazitumia katika mazingira tunayoishi. Je usomi ni nini? Elimu nini? Mtu aliyeelimika anakuwaje? Elimu ina manufaa gani katika jamii? Malengo ya waraka huu ni kubainisha tafsiri halisi ya elimu kwa kujibu maswali haya na kushabili uhalisia wa mazingira ambamo elimu inafanya kazi. Waraka huu ni mwendelezo wa juhudi za kitaaluma za kukuza uelewa wa nini maana ya elimu, kazi za elimu na malengo ya elimu na umuhimu wa elimu katika jamii, ili jamii iwe na tafsiri sahihi. Kwa maana kwa muda mrefu sasa kumekuwa na upotoshaji wa neno elimu au kumekuwa na uelewa finyu wa maana ya elimu na malengo ya mchakato mzima wa kufundisha na kujifunza.

Usefulness of public expenditure tracking surveys and other survey methods for legal sector monitory
Usefulness of public expenditure tracking surveys and other survey methods for legal sector monitory

This paper focuses on the use of tools to assess the seong and third breaks in the chain.Specifically,it analyzes the use of PETS surveys in Tanzania and the value of CRC and ASDS in developing an effective monitoring system for legal sector.

Elimu ya msingi inaelekea upande sahihi?
Elimu ya msingi inaelekea upande sahihi?
Insha hii ina sehemu tatu.Katika sehemu ya kwanza inaonyesha hali ya elimu ya msingi ilivyo sasa.Sehemu ya pili inaonyesha maandiko ya mwalimu Nyerere juu ya elimu na kuyatumia kama kioo kuonyesha hali halisi ilivyo.Katika hatua ya tatu,inatoa mapendekezo kuhusu kinachohitajika ili kupata miundo endelevu katika elimu.
 
Secondary Education in Tanzania:Key Policy Challenges
Secondary Education in Tanzania:Key Policy Challenges

This essay presents five policy challenges in basic education.In most cases primary and secondary education are treated together,because they are inextricably linked in so many ways,and because success at the secondary level is fundamentally dependent on getting the basic right at the primary level.In assessing the five policy challenges,we are guided by the following threee simple questions regarding secondary education: .Are our goals clear,consistent and are they the most important? .Will the goals lead to the results we seek? .Given resources contraints,are our priorities the most strategic?